Help

Inleiding

Met dit formulier kunt u uw hond(en) aan- of afmelden voor de hondenbelasting.

Links staan de onderdelen 'Inleiding' tot 'Verzenden'. Bent u klaar met het beantwoorden van een onderdeel, kies dan voor 'Volgende'. U kunt altijd terug naar het onderdeel dat u al heeft ingevuld door op het betreffende tabje te klikken of op 'Terug'.

Bij het invullen van de vragen zijn sommige velden verplicht. U herkent deze door het sterretje * achter de vraag en het blauwe kader om het invulveld. Er verschijnt beneden aan de pagina een toelichting als u een verplicht veld verkeerd of niet heeft ingevuld.

Contactgegevens

Neem het 9-cijferig nummer van uw identiteitsbewijs over.U heeft uw burgerservicenummer niet of niet juist ingevuld. Vult u uw 9-cijferig burgerservicenummer in.
U heeft uw voornaam niet ingevuld. Vult u deze in.
Vult u hier uw achternaam in. Gehuwde vrouwen vullen hun meisjesnaam in.U heeft uw achternaam niet ingevuld. Vult u deze in.
U heeft uw geboortedatum niet, of niet juist ingevuld. Vult u deze in.
U heeft uw straatnaam niet ingevuld. Vult u deze in.
U heeft uw huisnummer niet of niet juist ingevuld. Vult u deze in.
Bijvoorbeeld 1910AA.U heeft de postcode niet of niet juist ingevuld. Vult u de postcode (van Uitgeest) als volgt in 1910AA.
Uw woonplaats dient Uitgeest te zijn om gebruik te kunnen maken van dit formulier.U heeft uw woonplaats niet ingevuld. Vult u deze in.
Bijvoorbeeld 0612345678 of 0251111111
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

Remove File

true
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging