Help

Formulier postcode-leverancier bij eerste hulpmiddel

Met dit formulier kunt u nagaan welke leverancier uw hulpmiddel levert.
Wij hebben met twee leveranciers van hulpmiddelen een contract afgesloten: Kersten Hulpmiddelen en Medipoint.
Heeft u, of uw huisgenoot, al een hulpmiddel vanuit de Wmo, dan levert dezelfde leverancier ook het volgende hulpmiddel.
Heeft u, of uw huisgenoot, nog geen ander hulpmiddel vanuit de Wmo? Dan hangt het van uw adres af welke leverancier u krijgt.
De ingevoerde postcode ligt niet in de gemeente Ede. Vul de goede postcode in.Gebruik hoofdletters.
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.
f73252c88da94614242e8067dc2dd94463ecfd0c
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging