Help

Inleiding

Vakantie aanvragen

Met dit formulier vraagt u toestemming aan voor uw vakantie in zowel Nederland als in het buitenland.

LET OP: Vertrekt u binnen 5 werkdagen? Dan kunt u dit niet digitaal regelen. Neem dan telefonisch contact op met de informatiebalie van het Werkplein via telefoonnummer 14 0318.

Toestemming vakantie

Werkt u? Dan moet u ook uw werkgever om toestemming vragen. Uw trajectbegeleider van Werkkracht beoordeelt of uw vakantie een belemmering is voor uw werkplan. Krijgt u geen toestemming? Dan krijgt u tevoren een afwijzingsbrief.

Duur vakantie

Per kalenderjaar mag u 4 weken met behoud van uitkering in het buitenland verblijven. Verblijft u in het kalenderjaar langer dan 4 weken in het buitenland? Dan krijgt u over de tijd dat u langer weg blijft geen uitkering. Dit kan ook betekenen dat uw recht op uitkering geheel wordt beëindigd.

Melden voor en na uw vakantie bij de balie van het Werkplein

Als u naar het buitenland gaat moet u één dag voor vertrek bij de balie van het Werkplein uw toestemmingsbrief ophalen. Neem hiervoor uw legitimatiebewijs mee. De dag na terugkomst meldt u zich weer bij de balie van het Werkplein met uw legitimatiebewijs en bewijsstukken van uw reis.


Openingstijden Werkplein

Hoe vult u dit verzoek in
Links staan de onderdelen van `Inleiding` tot `Verzenden`. Bij het invullen van de vragen zitten soms ook verplichte vragen. Deze herkent u aan dit sterretje *, maar ook aan het lichtblauwe invulveld. Als u een verplicht veld verkeerd of niet heeft ingevuld, verschijnt onder het veld een toelichting.
De knop `Volgende` wordt pas actief als u alle verplichte vragen heeft beantwoord. Met de knop `Terug` kunt u altijd weer terug naar een eerder ingevuld onderdeel.

Contactgegevens

Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waardeGeslachtsnaam of (voor vrouwen) meisjesnaam
U woont niet in de gemeente Ede. U kunt deze aanvraag alleen indienen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.Vul hier de gemeente in waaronder uw woonplaats valt.
Geboortedatum moet in het verleden liggen
Vul hier uw telefoonnummer in. Gebruik alleen (10) cijfers zonder spaties en/of streepjes.
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

f7b52276624990311d9abe401d53b0939c04d04e
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging