Help

Inleiding

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor wijziging voor een bestemmingsplan.

Voor wie is dit formulier
Dit formulier is voor een aanvraag door of voor een organisatie of bedrijf. Wilt u een bestemmingsplanwijzing aanvragen voor uzelf als privé persoon, gebruik dan dit formulier.

Voorwaarden
Voordat u een wijziging bestemmingsplan kunt aanvragen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U heeft al een principeverzoek ingediend. Heeft u dat nog niet gedaan? Het formulier vindt u hier.
 • U heeft de brief 'Beoordeling van uw principeverzoek' ontvangen. En hierin staat dat u een wijziging kunt aanvragen.

Kosten
De kosten voor een aanvraag voor wijziging bestemmingsplan hangen af van uw situatie. U vindt de kosten die bij u in rekening worden gebracht in de brief met het principebesluit. Het onderwerp van deze brief is 'Beoordeling van uw principeverzoek'.

Aanvragen
Tijdens deze aanvraag vragen wij u om documenten toe te voegen. Welke we precies vragen hangt af van uw situatie. De volgende stukken kunnen, bijvoorbeeld, gevraagd worden:

 • Quickscan ecologie
 • Landschappelijke inpassingsplan
 • Bodemonderzoek
 • Akoestisch onderzoek
 • Geur- en fijnstofberekening
 • Archeologisch onderzoek
 • Bedrijfsplan
 • Getekende sloopmeter- en/of planschadeovereenkomst
 • Digitale maatvaste ondergrond van gewenste bouwvlakken en/of bestemmingsvlakken
 • Nadere motivatie (bijv. activiteiten perceel of inhoud m3 woning)

Welke u precies nodig heeft vindt u in de brief 'Beoordeling van uw principeverzoek'. Zet deze stukken vast digitaal klaar op een schijf-locatie op uw computer, laptop of tablet. U kunt bestanden die u nog niet digitaal heeft daarvoor geschikt maken door ze te scannen of fotograferen.

Wat doen we met uw gegevens?
In het formulier worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Nadat u op verzenden klikt gaat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar de gemeente Ede en wordt bewaard in uw dossier.

Wetgeving

Uw aanvraag

Ontbrekende of foutieve waarde
 • Een bestemmingsplanwijziging is alleen mogelijk als het voorafgaande principeverzoek als haalbaar is beoordeeld. Geef hier het zaaknummer van deze beoordeling zoals vermeld in de principebrief.
 • Wanneer uw principebrief ouder is dan een halfjaar na dagtekening, en u er toch voor kiest om een definitief verzoek in te dienen, dan loopt u het risico dat inzichten, beleid of wetgeving in de tussentijd zijn veranderd. U dient zelf een beoordeling te maken of u de (definitieve) aanvraag wilt doorzetten of dat u een nieuw principeverzoek wilt indienen. De gemeente Ede is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.
Ontbrekende of foutieve waardeLeg hier kort uit waar uw aanvraag precies over gaat. Beschrijf de gewenste situatie.

Perceel

Omschrijving van de locatie van het betreffende perceel.
Locatieaanduiding van het perceelU heeft niets gekozen. Maak uw keuze.

Een adres of perceel in het buitengebied?

Als uw adres of perceel zich bevindt in het Agrarisch buitengebied of in het Natuurgebied Veluwe dan kunt u ervoor kiezen om uw verzoek mee te laten nemen in de (tweejaarlijkse) herzieningsrondes van deze bestemmingsplannen. De procedure kan hierdoor voor u vertragen. De leges voor uw verzoek zijn wel aanzienlijk lager als uw verzoek meegenomen wordt in deze ronde. Om meegenomen te worden in de voorjaarsronde, dient u uw aanvraag in vóór 1 december. Voor de najaarsronde is de sluitingsdatum 31 mei.
Welke situatie is op u van toepassing?Ontbrekende of foutieve waarde
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

744b8dc73a579affe0722de30ad6324edae684da
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging