Help

Inleiding

Met dit formulier kunt u als persoon een klacht indienen over een ambtenaar of bestuurder van de gemeente Ede.

Voordat u begint met invullen.

U heeft de mogelijkheid om (afhankelijk van de aard van uw klacht) documenten toe te voegen. Zet deze stukken in dat geval vast digitaal klaar op een schijf-locatie op uw computer, laptop of tablet. U kunt bestanden die u nog niet digitaal heeft daarvoor geschikt maken door ze te scannen of fotograferen.

Wat doen we met uw gegevens?

In het formulier vragen wij alleen gegevens die wij nodig hebben voor het behandelen van uw klacht.
Wij houden ons, waar het persoonsgegevens betreft, aan de regels van de Europese Unie die gaan over de bescherming van de privacy(AVG).
Voor klachten gaat het bovendien om een vertrouwelijk proces. Dat betekent dat uitsluitend de Klachtencoördinator van de gemeente Ede en de manager, van de afdeling waarover uw klacht gaat, de inhoud van uw klacht kunnen zien.

Uw klacht

Waarover gaat uw klacht?Ontbrekende of foutieve waarde
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

5952cac096d6a006249a240b97e60a67c835b7b8
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging