Help

Aanvraag globale toets

Heeft u (bouw)plannen? Dan passen deze misschien niet in het geldende bestemmingsplan. Indien uw (bouw)plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, dan kunt u vervolgens een vooronderzoek doen door een verzoek voor een globale toets in te dienen voor het herzien van een bestemmingsplan. Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een globale toets.
Bij de Globale Toets wordt uw plan aan het geldende beleid en programma getoetst. Het gaat hierbij om een ambtelijke beoordeling op hoofdlijnen. U ontvangt de beoordeling binnen circa 4 weken per brief. De (leges)kosten hiervoor bedragen € 523,-.
Voordat u verder gaat met invullen
Tijdens deze aanvraag vragen wij u om documenten toe te voegen. De volgende stukken willen we in ieder geval van u ontvangen:
  • Omschrijving en motivatie van de bestemmingsplanwijziging;
  • Situatietekening met uitleg van zowel de huidige als de toekomstige situatie.
Zet deze stukken vast digitaal klaar op een schijf-locatie op uw computer, laptop of tablet. U kunt bestanden die u nog niet digitaal heeft daarvoor geschikt maken door ze te scannen of fotograferen.
Wat doen we met uw gegevens?
In het formulier worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Nadat u op verzenden klikt gaat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar de gemeente Ede en wordt bewaard in uw dossier.
 
Klik op de knop `Volgende` om het formulier te starten.

Uw aanvraag

Bent u bevoegd om deze aanvraag namens uw organisatie in te dienen?

Is het adres van de locatie waar u iets wilt wijzigen bekend?Ontbrekende of foutieve waarde
De wijziging betreft een:Ontbrekende of foutieve waarde
Bent u van plan om bebouwing te slopen?Ontbrekende of foutieve waarde
Denkt u hierbij aan archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, flora en fauna, parkeeronderzoek, geluidsonderzoek etc.Heeft u eerder onderzoek laten doen op de locatie waar de gewenste bestemmingsplanwijziging betrekking op heeft?Ontbrekende of foutieve waarde
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

98412d58509ab98acfa6ecf0640a77cdc48b7d35
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging