Help

Inleiding

Met dit formulier kunt u als burger een huisnummer aanvragen bij de gemeente Ede.
Voor de toekenning van een huisnummer is een situatieschets van het object (bij voorkeur op schaal) nodig. De situatieschets kunt u bijvoegen onder het kopje 'Bijlage(n)'
Wat doen we met uw gegevens?
In het formulier worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Nadat u op verzenden klikt gaat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar de gemeente Ede en wordt bewaard in uw zaakdossier.
Klik op de knop `Volgende` om het formulier te starten.

Uw aanvraag

Voor welk object wilt u een huisnummer aanvragen?U heeft niets gekozen. Maak een keuze uit de lijst.

Vergunning

Is er in relatie tot deze aanvraag een vergunning aangevraagd of verleend?U heeft niets gekozen. Maak een keuze uit de lijst.

Kadastrale kenmerken (indien bekend)

Reden

U heeft niets ingevuld, geef antwoord op de vraag.
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

c73a70f413770db0853c1ab767372c211059560a
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging