Vanwege een update aan onze systemen kunnen er problemen ontstaan tijdens het verwerken van uw aanvragen of meldingen. Dit geldt alleen voor formulieren waarbij u moet inloggen met uw DigiD. U kunt uw formulier beter op een later tijdstip indienen.

Help

Inleiding

Met dit formulier kunt u als burger een huisnummer aanvragen bij de gemeente Ede.
Voor de toekenning van een huisnummer is een situatieschets van het object (bij voorkeur op schaal) nodig. De situatieschets kunt u bijvoegen onder het kopje 'Bijlage(n)'
Wat doen we met uw gegevens?
In het formulier worden alleen gegevens gevraagd die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Nadat u op verzenden klikt gaat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar de gemeente Ede en wordt bewaard in uw zaakdossier.
Klik op de knop `Volgende` om het formulier te starten.

Uw aanvraag

Voor welk object wilt u een huisnummer aanvragen?U heeft niets gekozen. Maak een keuze uit de lijst.

Vergunning

Is er in relatie tot deze aanvraag een vergunning aangevraagd of verleend?U heeft niets gekozen. Maak een keuze uit de lijst.

Kadastrale kenmerken (indien bekend)

Reden

U heeft niets ingevuld, geef antwoord op de vraag.
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

5c28eb225d11d7df06cbb1d9f1d7665944e18aee
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging