Help

Inleiding

Met dit formulier kunt u - samen met tenminste twee andere mensen - een persoon voordragen om in aanmerking te komen voor de Jan Hilgerspenning, de medaille van verdienste of de erepenning van de gemeente Ede.
Informatie over de procedure en voorwaarden kunt u vinden op onze website, op de pagina `Onderscheiding aanvragen`.
Voordat u verder gaat met invullen
Bij het invullen van dit formulier vragen wij u bij het onderdeel `Voordracht` om uw motivatie in te vullen in de daarvoor bedoelde formuliervelden. Daarnaast voegt u de motivatie van twee andere personen die de voordracht ondersteunen (referenties) toe bij het onderdeel `Bijlagen`. Zet daarom deze documenten vast digitaal klaar op een schijflocatie op uw computer, laptop of tablet. U kunt bestanden, die u nog niet digitaal beschikbaar heeft, geschikt maken door ze te scannen of fotograferen.
Wat doen we met uw gegevens?
In het formulier vragen we alleen gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw aanvraag. Nadat u op verzenden klikt gaat het ingevulde formulier via een beveiligde verbinding naar de gemeente Ede en wordt bewaard in uw dossier. Voor gemeentelijke onderscheidingen is dit een vertrouwelijk proces. Dat betekent dat alleen daartoe bevoegde personen de aanvraag kunnen zien.
 
Klik op de knop `Volgende` om het formulier te starten.

Voordracht

Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Voor welke onderscheiding denkt u dat de voorgedragen persoon in aanmerking komt?Ontbrekende of foutieve waarde

Persoon die u voordraagt

Ontbrekende of foutieve waarde
U heeft niets ingevuld, geef antwoord op de vraag.
U heeft niets ingevuld of de postcode bestaat niet. Gebruik a.u.b geen spaties
U heeft niets ingevuld, geef antwoord op de vraag.
U hebt geen geboortedatum ingevoerd

Beschrijving van verdiensten

De activiteiten, waarvoor u deze persoon wilt laten onderscheiden, vult u hieronder in bij de daarvoor bestemde velden. Bij het veld `Toelichting` geeft u een korte samenvatting. Voeg daarnaast ondersteunende brieven toe. Daarin beschrijven uw referenties uitgebreid de activiteiten en de betekenis daarvan voor Ede.

Activiteit 1

Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waardeDatum dat te onderscheiden persoon betrokken raakte bij de activiteit
De activiteit mag niet langer dan een jaar geleden geëindigd zijn..Als de betrokkenheid bij de activiteit nog doorloopt vult u de laatste dag van het huidige jaar in
Ontbrekende of foutieve waardeIndicatie van de hoeveelheid tijd die betrokkene heeft besteed aan activiteiten in uren (per periode)
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waardeBeschrijf hier de aard van de activiteiten en geef daarbij aandacht aan de volgende elementen: Individueel of collectief, mate van verantwoordelijkheid of getoonde bekwaamheid, invloed op en betekenis voor de Edese samenleving, het uitzonderlijke of bijzondere karakter van de activiteiten en de voorbeeldfunctie.
Wilt u nog een activiteit opvoeren?Ontbrekende of foutieve waarde

Overig

Is de waardering voor de bijzondere verdiensten ook al op een andere manier tot uitdrukking gebracht?Ontbrekende of foutieve waarde
Is er een bijzondere aanleiding tot indiening van het voorstel?Ontbrekende of foutieve waarde

Ondersteuners van deze voordracht (referenties)

Vul hieronder de gegevens van minimaal 2 ondersteuners van deze voordracht in.
Voeg van elke ondersteuner een schriftelijke motivering bij in de vorm van een brief. In deze brief beschrijft de ondersteuner uitgebreid welke bijzondere verdiensten betrokkene heeft voor de Edese samenleving.
De brieven voegt u toe bij het volgende onderdeel: `Bijlagen`.

Referentie 1

Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde

Referentie 2

Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Ontbrekende of foutieve waarde
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Remove File

a858f8cd15461a111079780cfeeba206d34166b9
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging