Help

Algemeen

Met dit formulier kunt u een subsidieregeling aanvragen voor initiatieven rondom erfgoed in de gemeente Katwijk.

Invulhulp

  • Achter sommige vragen staat een (?) met meer uitleg bij de vraag.
  • In dit formulier wordt gevraagd om enkele bijlagen mee te sturen. Deze bijlagen zijn: een begroting en dekkingsplan en eventueel een projectplanning.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag toegestuurd op het door u opgegeven e-mailadres
  • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

Initiatiefnemer(s)

Activiteit(en)

Initiatief

Wees hierbij helder, concreet en realistisch

Toelichting op de aanvraag (mbt toetsingskader)

Bijvoorbeeld op het gebied van samenleving en cultuur, omgevingskwaliteit en/of economie en toerisme
Draagt het initiatief bij aan 1 of meer verbindende erfgoedthema's?

Bijlagen

Begroting en dekkingsplan

Voeg hieronder uw begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten.

Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Voeg bestand toe
Remove File Remove File Nog een bestand meesturen?
Totale grootte bijlage(n)
0
 Mb.
Maximale grootte bijlage(n)
10
 Mb.

Projectplanning

Voeg hier uw projectplanning toe.

Denk hierbij aan: geplande start en uitvoering, deelresultaten of mijlmalen en wanneer het klaar is.

U kunt uw planning ook als bijlage meesturen.

Voeg bestand toe
Remove File Remove File Nog een bestand meesturen?
Totale grootte bijlage(n)
0
 Mb.
Maximale grootte bijlage(n)
10
 Mb.

Controleren en verzenden

Hieronder ziet u een overzicht van door u ingevulde gegevens. Klopt er iets niet? Ga dan terug en verbeter dit voordat u de aanvraag verstuurt.

Initiatiefnemer(s)
Initiatiefnemers/betrokkenen
Naam contactpersoon
Adres contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Bankrekeningnummer (IBAN) voor het overmaken van de subsidie
Initiatief
Naam project/initiatief
Beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
Beschijf het doel en de resultaten die met de activiteit(en) worden nagestreefd en hoe de activiteiten daaraan bijdragen
Toelichting op de aanvraag (mbt toetsingskader)
Aan welke gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van erfgoed draagt dit project bij?
Aan welke maatschappelijke doelstellingen draagt het project bij? En hoe?
Draagt het initiatief bij aan 1 of meer verbindende erfgoedthema's?
Wordt het initiatief breed gedragen binnen Katwijk en het Erfgoedplatform? Hoe uit zich dit?
Begroting en dekkingsplan

Voeg hieronder uw begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten.

Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

Bijlagen:
Projectplanning

Voeg hier uw projectplanning toe.

Denk hierbij aan: geplande start en uitvoering, deelresultaten of mijlmalen en wanneer het klaar is.

U kunt uw planning ook als bijlage meesturen.

Projectplanning
Bijlagen:
Nog niet alle (verplichte) vragen beantwoord in:
b12291f32c0822d29e561ff2a3bfc94009a8adda
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging