Help

Introductie

Met dit formulier verklaart u dat uw locatie geschikt is om als eenmalige trouwlocatie te dienen. Het bruidspaar dient zelf een aanvraag in om uw locatie als eenmalige trouwlocatie aan te wijzen. Beide formulieren zijn nodig voor een complete aanvraag. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Let op! De trouwlocatie moet binnen de gemeente Katwijk liggen.

Gegevens trouwlocatie

De locatie

Vul de naam (of als u de naam niet weet een omschrijving) van de locatie in
Ontbrekende of foutieve waarde

De bruiloft

Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.

Verklaring en verzenden

Hierbij verklaar ik de gemeente Katwijk toestemming te verlenen om deze locatie aan te wijzen en te gebruiken als ‘huis der gemeente’ voor het voltrekken van het huwelijk of partnerschap tussen eerder genoemd bruidspaar op de genoemde datum en tijdstip.
Ik verklaar dat de locatie:
 • Is gesitueerd binnen de gemeente Katwijk.
 • Niet in strijd is met de openbare orde.
 • Voldoet aan alle bouwconstructieve eisen en eisen van brandveiligheid.
Daarnaast ben ik mij bewust dat de gemeente tijdens de ceremonie de zeggenschap overneemt over de gang van zaken rondom de ceremonie en verklaar ik dat de locatie:
 • Voldoende ruim, verlicht en verwarmd is en voldoet aan de eisen van hygiëne.
 • Toegankelijk is voor mensen met een fysieke beperking.
 • Beschikt over alle noodzakelijke vergunningen of ontheffingen.
 • Openbaar is voor iedereen die de ceremonie wil bijwonen.
Ik zorg dat de ambtenaar van de burgerlijke stand kan beschikken over:
 • Een tafel en 4 stoelen.
 • Een adequate geluidsinstallatie als de akoestiek niet voldoende is.
 • Een aparte ruimte waar hij of zij zich kan omkleden en voorbereiden.
 • Alle bijstand die nodig is om de werkzaamheden ongestoord te kunnen verrichten.
Verder verklaar ik dat de gemeente Katwijk:
 • Geen kosten in rekening gebracht worden voor de aanwijzing van de locatie tot ‘huis der gemeente’ en het gebruik van de locatie voor het voltrekken van een huwelijk of partnerschap.
 • Niet door mij of door een ander namens de locatie aansprakelijk gesteld wordt als het huwelijk of partnerschap om welke reden dan ook niet op de deze locatie kan plaatsvinden.
 • Wordt gevrijwaard van alle schade die is ontstaan door of als gevolg van het sluiten van het huwelijk of partnerschap op bovenstaande locatie.
VerklaringOntbrekende of foutieve waarde
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.
bbddb8a00716756642e3b94d83bfe01fef64c3a8
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging