Help

Hulpvraag

Met dit hulpvraagformulier kunt u een melding doen voor beschermd wonen.

Als u al contact heeft gehad met iemand van het Wijkteam kunt u met hem of haar contact opnemen.

Invulhulp

 • Na het invullen van dit formulier nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op.
 • Als er bij u al een DSM diagnose is gesteld of een IQ test is afgenomen, dan vragen wij u deze mee te sturen. Houd deze bijlagen bij de hand voordat u begint met invullen:
  • De diagnose van uw behandelaar
  • Uitslag IQ-test
  • Behandel- of begeleidingsplan
 • Heeft u geen behandel- of begeleidingsplan? Dan zullen wij hieronder een aantal extra vragen stellen. Vul deze zo compleet mogelijk in.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens om contact met u op te nemen.
 • Op een aantal vragen moet u verplicht antwoorden. Deze vragen zijn gemarkeerd met een sterretje (*). Pas als alle verplichte vragen zijn beantwoord kunt u dit formulier versturen.
Voor wie is deze melding?Vul in voor wie deze melding bedoeld is

Remove File

Remove File

Wachttijd hulp vanuit de Wmo

Wanneer blijkt dat u professionele hulp nodig heeft vanuit de Wmo, moet u er rekening mee houden dat het op dit moment ongeveer 6 tot 12 weken duurt voordat er hulp geleverd kan worden.

Nog niet alle (verplichte) vragen beantwoord in: Hulpvraag
Vragen met een * moet u verplicht beantwoorden.
295a79da5fe70e5b1c4925eb734b91a37d7c5cf0
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging