Help

Aanmelden

Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een sport- en beweeginitiatief in de gemeente Katwijk.

Voorwaarden en invulhulp

  • Het moet gaan om een nieuw idee/plan voor uw organisatie. U kunt maar één keer voor dezelfde activiteit (MAG)subsidie aanvragen. Cofinanciering door derden is wel toegestaan.
  • De maximale bijdrage bedraagt €1500.
  • U kunt het hele jaar een aanvraag indienen.
  • In dit formulier wordt gevraagd om een bijlage mee te sturen: een begroting van de kosten en eventuele inkomsten. Hou deze bijlage bij de hand wanneer u het formulier invult.

Organisatie

Contactpersoon

Aanvraag en plan

Looptijd van het plan:

Geef een korte uitleg
Geef aan met welke partijen en hoe u gaat samenwerken, indien van toepassing
Bijvoorbeeld: monitoring / evaluatie

Begroting

Voeg een begroting toe voor het uitvoeren van het idee. Geef hierin naast de begrote kosten ook de eventuele inkomsten op, bijvoorbeeld uit cofinanciering. De maximale bijdrage van de gemeente bedraagt €1500.

Voeg bijlage toe
Remove File Remove File Nog een bijlage toevoegen?
Totale grootte bijlage(n)
0
 Mb.
Maximale grootte bijlage(n)
10
 Mb.
Nog niet alle (verplichte) vragen beantwoord in:
b6cf9f65ce7b550ee067b02e2785b62a48a89875
Ok
Het formulier is verstuurd
Review form-validatiemeldingen
Kon actie niet voltooien
Bevestiging